UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które powinien posiadać każdy właściciel samochodu. W ramach ubezpieczenia OC, w przypadku wyrządzenia szkody przez kierującego pojazdem ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu.

AC (Autocasco) jest to dobrowolne ubezpieczenie, dzięki któremu klient otrzyma odszkodowanie po kradzieży pojazdu zarówno w Polsce, jak i za granicą lub też po uszkodzeniu pojazdu w wyniku wypadku lub zdarzenia losowego (np. powódź, gradobicie, huragan).

MC (Minicasco) jest to dobrowolne ubezpieczenie obejmujące kradzież pojazdu oraz jego uszkodzenie w wyniku zdarzeń losowych zaistniałych na terytorium RP.

NNW- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy oraz pasażerów znajdujących się w pojeździe w chwili wypadku

ASSISTANCE- to pomoc dla kierowcy w razie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu. Obejmuje m.in.: próbę usrawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie.

AutoSzyba- ubezpieczeniem objęte są szkody w wyniku stłuczenia lub uszkodzenia szyby.Napisz do Nas


E-mail
Tytuł wiadomości
Treść wiadomości