ROD "ZAGRODA POLSKA"

Informacje ROD ZAGRODA POLSKA W BYTOMIU
Informacja: Informacje

W związku z załamaniem się pogody i występującymi w porze nocnej ujemnymi temperaturami zarząd ROD postanowił przesunąć termin puszczenia wody na ogrody. Uruchomienie dopływu wody do ogrodów nastąpi w dniach (15 ÷ 16).04.2021 r. od godz. 16.00 o ile nastąpi poprawa pogody.