ROD "ZAGRODA POLSKA"

Zarząd ROD ZAGRODA POLSKA W BYTOMIU

PREZES: Andrzej Sznajder 607 457 380

Wiceprezes:Krzysztof Bartoszek 882 518 850

Skarbnik:Stefania Furman 692 449 025

Członek zarządu: Kazimiera Kaczmarczyk 502 800 019

Członek zarządu: Witold Krieser 604 722 095